דאנה עבור מיכל יון
להעברה בנקאית:
בנקמזרחי טפחות
מספר סניף449
מספר חשבון271148
ניתן להעביר באמצעות:
ביט, פייבוקס0547460210
"מתנת הדהמה עולה על כל המתנות"
דהמהפדה 354