דאנה עבור נטע לוי
להעברה בנקאית:
בנקהפועלים
מספר סניף550
מספר חשבון85297
ניתן להעביר באמצעות:
ביט050-4285690
"מתנת הדהמה עולה על כל המתנות"
דהמהפדה 354