דאנה עבור שלומית שלו
להעברה בנקאית:
בנקהפועלים
מספר סניף628
מספר חשבון679890
ניתן להעביר באמצעות:
ביט, פייבוקס054-2313921
"מתנת הדהמה עולה על כל המתנות"
דהמהפדה 354