דאנה עבור שחר מתן
להעברה בנקאית:
בנקדיסקונט
מספר סניף112
מספר חשבון183164
ניתן להעביר באמצעות:
ביט, פייבוקס054-4696337
"מתנת הדהמה עולה על כל המתנות"
דהמהפדה 354