דאנה עבור אסף פדרמן
ניתן להעביר באמצעות:
ביט, פייבוקס054-2257982
אשראי: https://app.icount.co.il/m/8b259
"מתנת הדהמה עולה על כל המתנות"
דהמהפדה 354