דאנה עבור רני עובדיה
להעברה בנקאית:
בנקהבינלאומי הראשון
מספר סניף38
מספר חשבון200557
ניתן להעביר באמצעות:
ביט, פייבוקס050-7360400
תודה!
"מתנת הדהמה עולה על כל המתנות"
דהמהפדה 354