דאנה עבור אלהיה אייל מור
להעברה בנקאית:
בנקהפועלים
מספר סניף656
מספר חשבון69351
ניתן להעביר באמצעות:
ביט, פייבוקס050-6958878
"מתנת הדהמה עולה על כל המתנות"
דהמהפדה 354