דאנה עבור טהניסארה
להעברה בנקאית:
בנק
מספר סניף
מספר חשבון
ניתן להעביר באמצעות:
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=PTXB2Q4FX9BF4
"מתנת הדהמה עולה על כל המתנות"
דהמהפדה 354