דאנה עבור אודליה ויינברג
להעברה בנקאית:
בנקלאומי
מספר סניף766
מספר חשבון03255133
ניתן להעביר באמצעות:
ביט052-5677207
"מתנת הדהמה עולה על כל המתנות"
דהמהפדה 354