ביטול הרשמה - סופ"ש ארוך (ד' עד שבת) בנושא "דהרמה ופעולה בעולם" - שימי לוי, בסיוע שירי בר - בעלי/ות ניסיון קודם

Cancel registration - Long weekend - "Open heart in a troubled world" - with Simi Levi, with the assistance of Shiri Bar


כתובת דוא״ל איתה נרשמת
An email address you've registered with *